Estat del balanç neuromuscular i massa magra d'extremitats inferiors de jugadors professionals de futbol de la primera divisió de Costa Rica/State of Neuromuscular Balance and Lower Limb Lean Mass of Costa Rican First Division Professional Soccer Players Artículo Académico uri icon

abstracto

 • Determinar l’estat de balanç neuromuscular i masses magres d’extremitats inferiors de jugadors professionals de

  futbol de la primera divisió costa-riquenya, a partir de dades tensiomiogràfiques. Mètodes. Es van avaluar 23 jugadors masculins

  professionals de futbol (edat 24,78 ± 3,90, alçada 175,43±5,38 cm, pes corporal 72,47 ± 6,28 kg, percentatge de greix corporal

  de 15,65 ± 5,14 %). Resultats. S’observen diferències significatives entre l’hemisferi dominant (HD) i l’hemisferi no dominant

  (HND) per a desplaçament muscular (Dm) del bíceps femoral (BF) (p = 0,026), recte femoral (RF) (p = 0,047) i tibial anterior

  (TA) (p = 0,007) i el temps de sustentació (Ts) d’adductor llarg (Al) (p = 0,026). Presència d’asimetries laterals en els músculs Al

  (43,75 %), BF (26,08 %), erector espinal (4,3 % gastrocnemi lateral (GL) (21,73 %), gastrocnemi medial (GM) (17,39 %), RF

  (13,04 %), TA (21,73 %) i vast lateral (VL) (43,47 %). Masses magres HND (9,95 ± 0,99) i HD (9,94 ± 0,97). Conclusions. Existeixen

  diferències significatives en Dm de BF (p = 0,026), RF (p = 0,047) i TA (p = 0,007) i el Ts d’AL (p = 0,026) en comparació

  de l’HD i el HND, no així en la majoria de les dades obtingudes per mitjà de la tensiomiografia dels membres inferiors. No hi ha

  presència d’asimetries laterals, funcionals o en massa magra basat en les mitjanes de jugadors de primera divisió costa-riquenya a

  partir de paràmetres tècnics, no obstant això, si que hi ha asimetries laterals en casos aïllats que a nivell pràctic són rellevants.

fecha de publicación

 • 2016